واحد آموزش

واحد آموزش


شرکت پیشگام پلاست اهواز در راستای ترویج فرهنگ استفاده از محصولات استاندارد و ارتقا سطح دانش دست اندرکاران صنعت ساختمان از سال 1390 با برنامه ریزی آموزشی سالانه 6000 نفر ساعت ، ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی نسبت به آشنایی مهندسین ناظر نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مسکن مهر و  فروشندگان و مجریان تاسیسات ساختمان ، با آخرین استانداردها و آزمایشات لوله و اتصالات upvc اهتمام ویژه داشته و گواهی پایان دوره را بصورت مشترک با اداره کل استاندارد استان خوزستان و سازمان نظام مهندسی استان خوزستان صادر نموده است.