گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات

گوشه ای از افتخارات پیشگام پلاست اهواز


 

اهتمام فراوان به هدف ارزشمند تاسيس شركت و تلاش مستمر در بهبود كيفيت محصولات ، اخذ اولين نشان استاندارد ملي توليد اتصالات پی وی سی در كشور را در سال 1384 به همراه داشت كه نقطه عطفی در مسير رو به رشد و ترقی شركت بوده و در همين راستا با برقراری سيستم مديريت ، گواهی نامه بين المللي  ISO9001:2008 را نيز از موسسه AGS آمريكا دريافت نموده و در سال های 1386 و 1387 به عنوان واحد نمونه استاندارد از طرف اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان خوزستان معرفی شده است

گوشه اي از افتخارات شركت

-1اولين دارنده نشان استاندارد اتصالات UPVC در ايران

-2اولين دارنده نشان استاندارد لوله هاي UPVC مخصوص مصارف آبرساني در غرب و جنوب ايران

-3اولين دارنده نشان استاندارد لوله هاي UPVC مخصوص مصارف ناوداني در غرب و جنوب ايران

-4دارنده نشان استاندارد لوله هاي  UPVC مخصوص مصرف فاضلاب ساختمان

-5دارنده گواهينامه بين المللي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي ISO9001:2008

6-واحد نمونه استاندارد سال 1386

7-واحد نمونه استاندارد سال 1387

8-واحد نمونه صنعتي خوزستان در سال 1391

9- مسئول کنترل کیفیت نمونه سال 1392

-10داراي آزمايشگاه مجهز و تاييد صلاحيت شده از سوي موسسه استاندارد و ...